top of page

Duurzaam resultaat met de SPEC-methode

Het programma van 'the Shift' is bedoeld voor een duurzaam resultaat in de vorm van een blijvende verschuiving. Dit bereiken wij door de verschuiving te verankeren op vier aspecten. Dit noemen wij de SPEC-methode.

  • Spiritual - “Dit dient een hoger belang.”

  • Physical - “Ik kan dit.”

  • Emotional - “Dit voelt goed.”

  • Cognitive - “Dit is logisch.”

 

Het eerste, spirituele aspect is niets anders dan het nut van de verschuiving in een groter verband. Sluit die aan op een hoger doel of leidt het daarvan af? Het tweede, fysieke aspect gaat over het gewortelde vertrouwen dat de verschuiving in praktisch opzicht mogelijk is. Het derde aspect is de vraag of de verschuiving ook goed voelt en emotioneel bij je past. Het vierde, cognitieve aspect betreft het verstandelijk snappen van de verschuiving.

 

Het programma van ‘the Shift’ spreekt elk van deze ankerpunten aan om de verschuiving te bestendigen. Als het een hoger doel dient, fysiek mogelijk is, goed voelt en logisch is, dan staat de verschuiving op een stevig fundament, en is terugval onwaarschijnlijk.

SPEC method for making shifts durable
Screenshot 2019-05-20 at 10.47.25.png
bottom of page