top of page

Het model is gebaseerd op bijna 400 wetenschappelijke studies naar high-performance teams, en wat die onderscheidt. Daaruit is een model ontstaan dat vijf noodzakelijke niveaus verbindt:

(a) individueel in je kracht staan (authenticiteit);

(b) helderheid over doelen, rollen, taken en prestaties van jezelf, anderen, en het team als geheel;

(c) cohesie;

(d) synergie; en

(e) de volle benutting van teamkracht.

 

Een team dat hoog scoort op al die onderdelen is enorm effectief, maar dan wel op een gezonde manier. Dat wil zeggen, met vitale, tevreden en loyale mensen.

Sociaalpsychologisch onderzoek als basis

Screenshot 2019-05-09 at 13.53.33.png
bottom of page